Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

(Spotřebitelem je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který nelze přičíst jeho obchodní nebo nezávislé profesní činnosti.)

zrušení

odnětí

Máte právo odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu tuto smlouvu.

Doba odvolání je 14 dní od dne

  • u kterého jste vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, která není dopravcem, vlastnili nebo převzali vlastnictví zboží za předpokladu, že jste si objednali jedno nebo více zboží v jedné objednávce a že jsou nebo budou dodány jednotně, nebo
  • u kterého jste vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, která není dopravcem, vlastnili nebo převzali poslední zboží za předpokladu, že jste si objednali více zboží v jedné objednávce a tyto jsou dodány samostatně, nebo
  • pokud jste vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, jiný než dopravce, převzali nebo převzali poslední dílčí zásilku nebo kus, pokud jste si objednali produkt dodávaný ve více zásilkách nebo kusech, nebo
  • pokud jste vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, jiný než dopravce, převzali nebo převzali vlastnictví prvního zboží za předpokladu, že máte smlouvu na pravidelné dodání zboží na dobu určitou.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte nám zaslat jasné prohlášení (Brainbow Handelsunternehmen GmbH, Heribertstraße 85, 52372 Kreuzau, Německo, Německo, telefonní číslo: 024229048455, e-mailová adresa: info@brainbowtoys.de) prostřednictvím jasné prohlášení (např. e-mail zaslaný poštou Dopis, e-mail) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vybrali jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení než nejvýhodnější standardní dodávky, kterou nabízíme) musí splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o zrušení vaší smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak; Tyto poplatky vám v žádném případě nebudou účtovány.

Můžeme odmítnout vrácení zboží, dokud nebudeme zboží vráceno nebo dokud neposkytnete důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Náklady na vrácení zboží, které není v Německu deklarováno jako objemné zboží, neseme my.

Jediné, co potřebujete zaplatit za případné snížení hodnoty zboží, kde je ztráta hodnota je vzhledem k nutným ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti manipulaci se zbožím.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen vlněné, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es zurück).

- An

Brainbow Handelsunternehmen GmbH, Heribertstrasse 85, 52372 Kreuzau, Německo, Německo, telefonní číslo: 024229048455, e-mailová adresa: info@brainbowtoys.de

- Já / my (*) tímto zrušuji smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Name des / der Verbraucher (y)

- Anschrift des / der Verbraucher (y)

- Unterschrift des / der Verbraucher (y) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

___________
(*) Unzutreffendes streichen.