Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby

1.1 Jsme rádi, že navštěvujete naše webové stránky a děkujeme za váš zájem. V následujícím textu vás budeme informovat o zacházení s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni.

1.2 Osoba odpovědná za zpracování údajů na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je:

Brainbow Handelsunternehmen GmbH
Heribertstrasse 85
52372 Kreuzau
Německo
Tel: 02422 9048455-
E-mail: info@brainbowtoys.de
Rejstříkový soud: okresní soud v Düren
HRB 8054

Informace o osobním údaji o osobních údajích Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

1.3 Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. Objednávky nebo dotazy odpovědné osobě) používá tento web SSL nebo. Šifrování TLS. Šifrované připojení poznáte podle řetězce znaků „https: //“ a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Sběr dat při návštěvě našeho webu

V případě pouhého informativního využití našeho webu, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytujeme informace, shromažďujeme pouze data, která váš prohlížeč přenáší na náš server (tzv. "Soubory protokolu serverů"). Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení webových stránek:

 • Náš navštěvovaný web
 • Datum a čas v době přístupu
 • Množství dat odeslaných v bajtech
 • Zdroj / odkaz, ze kterého jste přišli na stránku
 • Použité prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Použitá adresa IP (případně v anonymní podobě)

Zpracování se provádí v souladu s článkem 6 odst. 1. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Přenos nebo jiné využití dat se neuskuteční. Vyhrazujeme si však právo retrospektivně kontrolovat protokoly serveru, pokud konkrétní důkazy poukazují na nezákonné použití.

3)

Chcete-li navštívíte naše webové stránky atraktivnější a umožnit určité funkce, které používáme na různých stranách sušenky. Jedná se o malé textové soubory uložené v přístroji. Některé z cookies, které používáme, jsou založeny na konci relace prohlížeče, takže po zavření prohlížeče, mazat (tzv. Cookies). Další cookies, které zůstávají ve vašem zařízení a umožní nám nebo naše partnerské společnosti (třetí strany) sušenky, prohlížeč na své příští návštěvě rozpoznat (trvalé cookies). Cookies jsou nastaveny, shromažďovat a zpracovávat to zejména v jednotlivých množství informací o uživateli, jako jsou data prohlížeče a lokalizačních a hodnot IP adresy. Trvalé soubory cookie se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, což se může lišit v závislosti na souboru cookie.

V některých případech se soubory cookie používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. Zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také námi implementovanými individuálními soubory cookie, probíhá zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR buď k provedení smlouvy, nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR abychom ochránili naše oprávněné zájmy, co nejlepší funkčnost webových stránek a také zákaznicky přívětivý a efektivní design návštěvy stránky.

Můžeme spolupracovat s reklamními partnery, kteří nám pomohou zvýšit zájem o naše webové stránky. Za tímto účelem, v případě, že navštívíte naše webové stránky, jsou cookies z partnerských firem uloženy na vašem pevném disku (soubory cookie třetích stran). Pokud spolupracujeme s výše uvedenými reklamními partnery, budete individuálně a samostatně informováni o používání takových souborů cookie ao rozsahu informací shromážděných v následujících odstavcích.

Vezměte prosím na vědomí, že můžete nastavit prohlížeč, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a individuálně rozhodli o jejich přijetí nebo vyloučit přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem správy cookie. To je popsáno v nabídce Nápověda každého prohlížeče, které vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookie. Ty se nacházejí v příslušném prohlížeči pod následujícími odkazy:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
 • chróm: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=cs
 • safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
 • obsluhovat: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Vezměte prosím na vědomí, že pokud cookies neakceptujete, funkce našeho webu mohou být omezená.

4) kontaktujte nás

Při kontaktu s námi (např. Prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) se shromažďují osobní údaje. Které údaje se shromažďují v případě kontaktního formuláře, můžete vidět z příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou uložena a používána výhradně za účelem zodpovězení vaší žádosti nebo zavazování kontaktů as tím spojené technické správy. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na odpovědi na váš požadavek v souladu s článkem 6 odst. 1 zapnutým. f DSGVO. Pokud je váš kontakt záměrem uzavřít smlouvu, pak další právní základ pro zpracování je článek 6 para. 1 zapnutý. b DSGVO. Vaše údaje budou po dokončení zpracování vašeho požadavku smazány, je tomu tak v případě, že z okolností lze vyvodit, že daná záležitost je konečně vyjasněna a za předpokladu, že nejsou v rozporu žádné zákonné požadavky na ukládání dat.

5) Zpracování dat při otevření zákaznického účtu a ke zpracování smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR budou osobní údaje i nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete při plnění smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu. Která data se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze to provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Údaje, které jste poskytli ke zpracování smlouvy, ukládáme a používáme. Po úplném zpracování smlouvy nebo po smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje blokovány s náležitým ohledem na daňové a komerční retenční období a po uplynutí těchto lhůt budou smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo my si vyhrazuje právo dále používat vaše údaje, jak to povoluje zákon, o čemž vás budeme odpovídajícím způsobem informovat níže.

6)

V rámci funkce komentáře na tomto webu budou kromě vašeho komentáře uloženy a zveřejněny na webu také informace o čase, kdy byl komentář vytvořen, a jméno vybraného komentátora. Vaše IP adresa je také zaznamenána a uložena. IP adresa je uložena z bezpečnostních důvodů a v případě, že dotčená osoba porušuje práva třetích stran nebo zveřejňuje nelegální obsah odesláním komentáře. Potřebujeme vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat, pokud by třetí strana vznesla námitky proti vašemu zveřejněnému obsahu jako nezákonnému. Právním základem pro ukládání vašich údajů je čl. 6 odst. 1 písm. B) f GDPR. Vyhrazujeme si právo smazat komentáře, pokud si třetí strany stěžují, že jsou nezákonné.

7) Použití vašich dat pro přímou poštu

Registrace do e-mailového zpravodaje

Pokud se zaregistrujete pro náš e-mailový zpravodaj, budeme vám pravidelně zasílat informace o našich nabídkách. Jedinou povinnou informací pro zasílání zpravodaje je vaše e-mailová adresa. Poskytnutí jakýchkoli dalších údajů je dobrovolné a slouží k tomu, abychom vás mohli osobně kontaktovat. K zasílání zpravodaje používáme takzvaný postup dvojitého přihlášení. To znamená, že vám zašleme e-mailový zpravodaj, pouze pokud nám výslovně potvrdíte, že souhlasíte se zasíláním zpravodaje. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail s žádostí o kliknutí na odkaz, kterým potvrdíte, že chcete v budoucnu dostávat zpravodaje.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám dáváte souhlas s použitím vašich osobních údajů v souladu s čl.6 odst.1 písm. A) GDPR. Když se zaregistrujete k odběru zpravodaje, uložíme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a také datum a čas registrace, abychom mohli později zjistit případné zneužití vaší e-mailové adresy. včas. Údaje, které shromažďujeme při registraci k odběru zpravodaje, jsou používány výhradně za účelem inzerce prostřednictvím zpravodaje. Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit pomocí odkazu uvedeného v zpravodaji nebo odesláním zprávy odpovědné osobě uvedené výše. Po odhlášení bude vaše e-mailová adresa okamžitě odstraněna z našeho distribučního seznamu zpravodaje, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si nevyhradíme právo používat údaje nad rámec toho, což je povoleno zákonem a o kterých v tomto prohlášení vás informujeme.

8) Zpracování dat pro zpracování objednávek

8.1 Na zpracování vaší objednávky spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb, kteří nás zcela nebo zčásti podporují při provádění uzavřených smluv. Určité osobní údaje jsou těmto poskytovatelům služeb předávány v souladu s následujícími informacemi.

Námi shromážděné osobní údaje budou předány přepravní společnosti pověřené dodávkou v rámci zpracování smlouvy, pokud je to pro dodání zboží nezbytné. Vaše údaje o platbě předáváme v rámci zpracování plateb pověřené úvěrové instituci, pokud je to pro zpracování platby nezbytné. Pokud se používají poskytovatelé platebních služeb, budeme vás o tom výslovně informovat níže. Právním základem pro předávání údajů je čl.6 odst.1 písm. B) GDPR.

8.2 Předávání osobních údajů poskytovatelům přepravních služeb

- DHL
Pokud je zboží dodáváno poskytovatelem přepravních služeb

DHL Paket GmbH
Kruppstrasse 74
45145 Essen
Německo

Vaši e-mailovou adresu předáme společnosti DHL v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. - Jinak předáme společnosti DHL pouze jméno příjemce a doručovací adresu za účelem doručení v souladu s čl. 6 Odstavec 1 písm. Bude předáno, pouze pokud je to nezbytné pro dodání zboží. V tomto případě není možná předchozí koordinace data dodání se společností DHL nebo přenos stavových informací o doručení zásilky.
Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem oben bezeichneten Verantwortlichen oder gegenüber dem Transportdienstleister DHL widerufen werden.

8.3 Využívání poskytovatelů platebních služeb (poskytovatelů platebních služeb)

- Paypal

Při platbě přes PayPal, kreditní kartu přes PayPal, inkaso přes PayPal nebo - pokud je nabízeno - „nákup na účet“ nebo „splátková platba“ přes PayPal, poskytneme vaše platební údaje společnosti PayPal (Evropa) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“), pokračujte. Převod probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR a pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb.

PayPal si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu u platebních metod kreditní karta přes PayPal, inkaso přes PayPal nebo - pokud je nabízeno - „nákup na účet“ nebo „splátková platba“ přes PayPal. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předávány úvěrovým agenturám v souladu s čl.6 odst.1 písm. F) GDPR na základě oprávněného zájmu PayPal na stanovení vaší solventnosti.

PayPal používá výsledek kontroly kreditu s ohledem na statistickou pravděpodobnost selhání pro účely rozhodnutí, zda poskytnout příslušnou platební metodu. Zpráva o kreditu může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Hodnoty skóre). Pokud jsou do výsledku kreditní zprávy zahrnuty hodnoty skóre, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém postupu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje mimo jiné údaje o adrese. Další informace o ochraně údajů, včetně použitých úvěrových agentur, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

K tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli podat námitku zasláním zprávy do služby PayPal. Služba PayPal však může i nadále být oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nutné pro smluvní platbu.

8.4 Provádění úvěrových kontrol

- vymáhání dluhů EuroTreuhand

Pokud provádíme zálohové platby (např. Dodání na účet), vyhrazujeme si právo provést kontrolu kreditu na základě matematicko-statistických postupů, abychom ochránili náš oprávněný zájem na stanovení solventnosti našich zákazníků. Osobní údaje požadované pro kontrolu kreditu předáváme následujícím poskytovatelům služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR:

EuroTreuhand Inkasso GmbH
Amsterdamer Str. 133b
50735 Köln

Zpráva o kreditu může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. Hodnoty skóre). Pokud jsou do výsledku kreditní zprávy zahrnuty hodnoty skóre, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém procesu. Výpočet hodnot skóre zahrnuje, ale není omezen na, údaje o adresách. Výsledek kontroly kreditu používáme s ohledem na statistickou pravděpodobnost selhání pro účely rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu.

Proti tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy osobě odpovědné za zpracování údajů nebo výše uvedené úvěrové agentuře. Přesto však můžeme být oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro zpracování smluvní platby.

9) Použití sociálních médií: Videa

Použití videí z YouTube

Tato webová stránka využívá funkci vkládání YouTube k zobrazování a přehrávání videí od poskytovatele „YouTube“, který patří společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Zde se používá režim rozšířené ochrany dat, který podle poskytovatele nezačne ukládat informace o uživateli, dokud nebudou přehrána videa. Pokud je spuštěno přehrávání vložených videí YouTube, poskytovatel „YouTube“ používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů. Podle informací z „Youtube“ se používají mimo jiné k zaznamenávání statistik videa, zlepšování přívětivosti pro uživatele a prevenci zneužívajících praktik. Pokud jste přihlášeni k Googlu, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu, když kliknete na video. Pokud si nepřejete přiřazení k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) jako profily použití a vyhodnocuje je. Takové hodnocení se provádí v souladu s čl.6 odst.1 písm. F) GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google v zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu nebo designu webových stránek podle potřeb. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, i když pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube.

Bez ohledu na to, zda jsou vložená videa přehrávána či nikoli, je při každém přístupu na tento web navázáno připojení k síti Google „DoubleClick“, což může spustit další operace zpracování údajů mimo naši kontrolu.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zaručuje soulad s úrovní ochrany údajů platnou v EU.

Další informace o ochraně údajů na „YouTube“ najdete v prohlášení o ochraně údajů poskytovatele na:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

10)

Google (Universal) Analytics

- Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně zkrácené adresy IP) se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Tento web používá Google Analytics výhradně s příponou „_anonymizeIp ()“, která zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a vylučuje přímý osobní odkaz. V důsledku rozšíření bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP se přenáší pouze na server Google v USA a tam se ve výjimečných případech zkracuje. V těchto výjimečných případech se toto zpracování provádí v souladu s čl.6 odst.1 písm. F) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Společnost Google tyto informace použije v našem zastoupení, aby vyhodnotila vaše používání webových stránek, sestavila přehledy o činnosti webových stránek a poskytla nám další služby týkající se činnosti webových stránek a používání internetu. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu co nejvíce. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google sbírala data vygenerovaná souborem cookie a souvisela s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracováním těchto údajů společností Google stažením pluginu plug-in dostupného pod následujícím odkazem a nainstalujte:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jako alternativu k pluginu prohlížeče nebo k prohlížečům v mobilních zařízeních klikněte na následující odkaz a nastavte soubor cookie pro odhlášení, který zabrání tomu, aby služba Google Analytics v budoucnu do tohoto webu vstoupila (tento cookie výjimky funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze v této doméně smazat soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu kliknout na tento odkaz): Deaktivace služby Google Analytics

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zaručuje soulad s úrovní ochrany údajů platnou v EU.
Další informace o tom, jak zpracovávat uživatelská data v Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

11) Nástroje a Různé

Google reCAPTCHA

Auf dieser Web verwenden wir auch die reCAPTCHA Funktion von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Diese Funktion dient vor allem zur Unterscheidung, ob eine Eingabe durch eine natürliche Person erfolgt oder missbräuchlich durch maschinelle und automatisierte Verarbeitung erfolgt. Der Dienst inkludiert den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google und erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interires an der Feststellung der individualuellen Willensgetragenheit von Handlungen im Internet und der Vermeidung von Missbrauch und Spam.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zaručuje soulad s úrovní ochrany údajů platnou v EU.

Další informace o Google reCAPTCHA a prohlášení o ochraně osobních údajů Google naleznete na:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

12) dotyčné osoby

12.1 Platné zákony o ochraně osobních údajů vám poskytují komplexní práva na ochranu osobních údajů (informační a intervenční práva) odpovědné osobě, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů, o kterých vás informujeme níže:

 • Přímo pod článkem 15 DSGVO. Mají zejména právo na informace o svých zpracovávaných nás účely zpracování osobních údajů, kategorie zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byla vaše data zpřístupněny, nebo jsou plánovány skladovatelnost a stálost nebo kritéria pro stanovení doby platnosti, existence práva na opravy, výmazu či omezení úprav objektu na zpracování reklamace s regulačním orgánem se zdrojem vašich informací v případě, že nebyly shromážděny u nás od vás, existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování a případně smysluplné informace o zúčastněných logice a ti rozsahu v pochybnost a požadovaného dopadu takového zpracování, stejně jako právo na informace, které zaručuje v souladu s čl. 46 DSGVO na Weiterlei vaše data do třetích zemí;
 • Právo na opravu podle článku 16 DSGVO: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů týkajících se vás a / nebo dokončení neúplných údajů, která jste u nás uložili;
 • Právo smazat podle článku 17 DSGVO. Máte právo smazat své osobní údaje v případě, že požadavky článku 17 1 odstavce požadovat DSGVO ... Je však třeba toto právo neexistuje, zejména pokud zpracování uplatnit své právo na svobodu projevu a informací, ke splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem;
 • Právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 DSGVO. Musíte vyžadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud je sporná opravit vaše data budou kontrolovány při odmítnutí odstranění Vašich údajů z důvodu nesprávného zpracování dat a místo toho pravého omezení zpracování vašeho požadavku dat, pokud potřebujete data pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem poté, co jsme již služeb nebo že údaje o účelu dosáhnout, pokud jste podali námitku na základě vaší konkrétní situaci, když ještě není jisté, zda naše legitimní Důvody převažují;
 • Právo na informace podle článku 19 DSGVO. Už jste měl právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování v porovnání s odpovědnými tvrzením, že je povinen všem příjemcům, na které se osobní údaje týkající se Vaší osoby byly vystaveny, tento opravu nebo zničení dat nebo Oznámení o omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo nepředstavuje nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích.
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 DSGVO: Musíte se dostat do strukturovaného, ​​konzistentní a maschinenlesebaren formátu nebo požádat o převod do jiného poplatku, pokud je to technicky proveditelné, právo zveřejnit vaše osobní údaje, které jste nám poskytli ;.
 • . 7 DSGVO právo na odvolání souhlasu podle článku 3 odst. Vždy musíte odvolat do budoucna ten správný jednou dal souhlas se zpracováním dat. V případě stažení okamžitě odstraníme dotyčné údaje, pokud další zpracování nemůže být založeno na právním základu pro bezmocné zpracování. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do zrušení;
 • Právo podat stížnost v souladu s čl. 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v Členský stát vašeho bydliště, vašeho pracoviště nebo místa údajného protiprávního jednání.

12.2 Právo na námitku

KDYŽ JSME úrokový ÚVAHÁCH vašich osobních údajů vzhledem k naší převažující zájem na PROCESU, máte právo kdykoliv TERM z důvodů vyplývajících z jejich situaci znázorněné proti zpracování jsou v rozporu s účinné pouze do budoucna odvolání.
MAKE užívacího práva, přestaneme zpracování údajů údaje. Dokončovací ZŮSTÁVÁ VUT vyhrazena Když jsme povinnou ochranu dobročinné účely PRO ZPRACOVÁNÍ může ukázat své zájmy základních práv a svobod pro vážení nebo pokud zpracováním při jejich vymáhání, výkon nebo obranu právních nároků před slouží.

Jsou vaše osobní údaje zpracovávány z naší strany adresných reklamních zásilek DO PROVOZU mají právo KDYKOLI PROTI opozici vůči ZPRACOVÁNÍ osobních údajů předmětů zakončených Pro účely takové reklamy odvolání. MŮŽETE námitky jako je popsáno výše cvičení.

POUŽÍVEJTE POUŽITÍ VAŠEHO PRÁVA NA NEPŘEDVÍDATELNÉ ÚROVNI, DOPLŇUJEME ZPRACOVÁNÍ DÁT ZPŮSOBENÝCH PRO PŘÍMÝ PŘIJETÍ.

13) Doba ukládání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je založena na příslušné zákonné lhůtě uchovávání údajů (např. Obchodní a daňové období). Po uplynutí lhůty jsou odpovídající údaje běžně smazány, pokud již nejsou nutné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy a / nebo z naší strany neexistuje žádný legitimní zájem o opětovné uložení.