Podmínky služby

§ 1 platnost, definice pojmů

(1) Brainbow Handelsunternehmen GmbH, Heribertstrasse 85, 52372 Kreuzau, Německo, Německo (dále jen „my“ nebo „Brainbowtoys“) provozuje online obchod se zbožím na webových stránkách https://brainbowtoys.de. Následující všeobecné podmínky platí pro všechny služby mezi námi a našimi zákazníky (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) ve verzi platné v době objednávky, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

(2) „Spotřebitelem“ se pro účely těchto podmínek rozumí jakákoli fyzická osoba, která uzavře právní transakci za účelem, který není převážně ani jejím obchodním, ani samostatným profesním působením. „Podnikatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství schopné provádět právní transakci v rámci výkonu své obchodní nebo nezávislé profesní činnosti, přičemž právním partnerstvím je partnerství mající schopnost nabývat práva a povinnosti ,

§ 2 uzavírání smluv, uchovávání textu smlouvy

(1) Následující ustanovení o uzavření smlouvy se vztahují na objednávky prostřednictvím našeho online obchodu na adrese https://brainbowtoys.de.

(2) Naše prezentace produktů na internetu jsou nezávazné a nejsou závaznou nabídkou k uzavření smlouvy.

(3) Po obdržení objednávky v našem online obchodě platí následující pravidla: Zákazník učiní závaznou nabídku smlouvy úspěšným absolvováním postupu objednávky stanoveného v našem online obchodě. Objednávka se provádí v následujících krocích:

  1. Výběr požadovaného produktu,
  2. Přidejte produkty kliknutím na odpovídající tlačítko (např. „Přidat do košíku“, „V nákupní tašce“ nebo podobně),
  3. Kontrola podrobností v nákupním košíku,
  4. Vyvolání přehledu objednávek kliknutím na odpovídající tlačítko (např. „Pokračovat v pokladně“, „Pokračovat v platbě“, „Přehled objednávek“ nebo podobně),
  5. Zadání / ověření adresy a kontaktních údajů, volba způsobu platby, potvrzení podmínek a storno podmínky,
  6. Dokončení objednávky stisknutím tlačítka "koupit hned". To představuje vaši závaznou objednávku.
  7. Smlouva je uzavřena zasláním potvrzení objednávky od nás do tří pracovních dnů na uvedenou e-mailovou adresu.

(4) Je-li smlouva uzavřena, je smlouva uzavřena se společností Brainbow Handelsunternehmen GmbH, Heribertstrasse 85, 52372 Kreuzau, Německo, Německo.

(5) Před objednáním lze data smlouvy vytisknout nebo elektronicky uložit pomocí funkce tisku v prohlížeči. Zpracování objednávky a přenos všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména údajů o objednávce, VOP a storno podmínky, probíhá e-mailem poté, co byla objednávka vyřízena vámi, částečně automatizována. Po uzavření smlouvy neuložíme smlouvu.

(6) Chyby vstupu lze opravit pomocí obvyklých funkcí klávesnice, myši a prohlížeče (např. »Tlačítko« zpět v prohlížeči). Můžete to také napravit předčasným zrušením procesu objednávky, zavřením okna prohlížeče a opakováním procesu.

(7) Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy probíhá částečně automatizovaným způsobem e-mailem. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou nám poskytnete, je správná, že je příjem e-mailů technicky zajištěn, a zejména tomu, že tomu nebrání žádné filtry SPAM.

§ 3 předmět smlouvy a základní vlastnosti produktů

(1) Předmětem našeho online obchodu je:

  1. Prodej zboží. Konkrétní nabízené zboží najdete na našich stránkách s články.

(2) Hlavní vlastnosti zboží jsou uvedeny v popisu položky.

(3) Na prodej digitálních produktů se vztahují omezení vyplývající z popisu produktu nebo jinak vyplývající z okolností, zejména požadavky na hardware a / nebo software pro cílové prostředí. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, předmětem smlouvy je pouze soukromé a komerční použití produktů bez práva na další prodej nebo sublicenci.

§ Ceny 4, doprava a dodání

(1) Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu jsou celkové ceny a zahrnují všechny složky cen včetně všech příslušných daní.

(2) Příslušná kupní cena musí být zaplacena před dodáním produktu (záloha), pokud výslovně nenabídneme nákup na účet. Dostupné způsoby platby jsou zobrazeny pod příslušným tlačítkem v internetovém obchodě nebo v příslušné nabídce. Není-li v jednotlivých způsobech platby stanoveno jinak, jsou platební nároky splatné za okamžitou platbu.

(3) Kromě uvedených cen se mohou na dodávky produktů vztahovat náklady na dopravu, pokud není příslušná položka zobrazena jako doprava zdarma. Přepravní náklady jsou vám jasně sděleny v nabídkách, pokud je to možné v systému nákupního košíku a v přehledu objednávek.

(4) Pokud není v popisu produktu jasně uvedeno jinak, jsou všechny nabízené produkty připraveny k okamžitému odeslání (dodací lhůta: objednáno do 14:00, odesláno ve stejný den po přijetí platby).

(5) Pokud není možné doručit zboží, které jste si objednali, nebo osobě, která je připravena je obdržet na adresu, kterou jste uvedli, společnost DHL nám po dalším pokusu zašle zboží zpět. DHL za to nese další náklady. Tyto náklady a náklady na opětovné zaslání, které se počítají paušálně v celkové výši 8,50 EUR, musíte nést pouze v případě, že k neúspěšnému doručení došlo z důvodů, za které jste odpovědní, např. Z důvodu nesprávné adresy , zboží nemohlo být opakovaně doručeno kvůli vaší nepřítomnosti nebo osobě ochotné přijmout atd.). Vaše objednávka bude poté zrušena. Vyplacená částka vám bude snížena o paušální částku 8,50 EUR.

(6) Platí následující omezení oblasti dodání: Dodání probíhá v následujících zemích: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kanada, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Grónsko, Maďarsko, Island, Itálie, Kuvajt , Lucembursko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Katar, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Spojené království (UK).

§ Zachování 5, zachování vlastnictví

(1) Právo na zadržení lze uplatnit pouze tehdy, pokud se týká nároků ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

§ 6 Výběr

Jako spotřebitel máte právo na odstoupení od smlouvy. To záleží na našich zrušení.

§ odpovědnost 7

(1) S výhradou následujících výjimek je naše odpovědnost za porušení smlouvy nebo deliktu omezena na úmyslné pochybení nebo hrubou nedbalost.

(2) Jsme odpovědní za lehkou nedbalost v případě zranění na životě, končetině, zdraví nebo neomezeného smluvního závazku. Pokud jsme v prodlení s lehkou nedbalostí, pokud se plnění stalo nemožným nebo jsme porušili smluvní závazek, odpovědnost za škodu na majetku a majetkovou újmu z toho plynoucí smluvně typické předvídatelné poškození omezené. Zásadní smluvní závazek je závazek, jehož splnění umožňuje především řádné provedení smlouvy, jejíž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a dodržování pravidel, na které se můžete pravidelně spolehnout. To zahrnuje zejména naši povinnost jednat a vykonávat smluvně dlužnou službu, která je popsána v § 3.

§ Smluvní jazyk 8

Smluvní jazyk je pouze němčina.

§ 9 Záruka / zákaznický servis

(1) Záruka se řídí zákonem.

(2) Jako spotřebitel jste povinni zkontrolovat úplnost, zjevné vady a poškození při přepravě zboží / digitální zboží nebo poskytovanou službu ihned po splnění smlouvy a co nejdříve nás a přepravce informovat o reklamacích. Pokud to nedodržíte, nemá to samozřejmě žádný vliv na vaše zákonné nároky na záruku.

(3) Náš zákaznický servis pro dotazy, stížnosti a stížnosti je k dispozici po – pá. od 09:17 do 49:2422 e-mailem: info@brainbowtoys.de a / nebo telefonicky: +9048455 (XNUMX) XNUMX.

§ 10 závěrečná ustanovení

(1) Platí německé právo. Pro spotřebitele se tato volba práva použije pouze do té míry, že to neodstraní ochranu poskytovanou závaznými ustanoveními práva státu obvyklého pobytu spotřebitele (příznivá zásada).

(2) Ustanovení úmluvy OSN o prodeji se výslovně nepoužijí.

(3) Je-li zákazník obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo zvláštním veřejným fondem, je soudní příslušnost pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi zákazníkem a poskytovatelem bydliště poskytovatele.

Alternativní řešení sporů podle článku 14 odst. 1 ODR-VO a § 36 VSBG:

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS), kterou můžete https://ec.europa.eu/consumers/odr najít. Nejsme povinni nebo neochotní se účastnit postupu urovnání sporů před odmítnutím od spotřebitelské agentury.